Lý thuyết cung cầu trong forex

Trong chuỗi video phân tích kỹ thuật này Vietht Forex sẽ gửi tới các bạn phương pháp giao dịch Supply demand zone kết hợp với price action (PA).


Sở dĩ mình chọn giao dịch theo phương pháp này là vì vùng cung, vùng cầu sẽ giải quyết được hạn chế của price action – hành động giá là vùng giá vào lệnh xác suất thành công cao hơn khi sử dụng thuần PA

Viết một bình luận